تست سنجش تمرکز و سرعت عملکرد مغز

باز هم يک بازي و يا تست ديگه.اين بار بايد نشانه گر موس را داخل کادر مربوطه نگه داريد هر لحظه سرعت کادر بيشتر ميشه و شما بايد سرعت عمل بيشتري داشته باشيد.اگر تا 300 امتياز تحمل کرديد در نابغه بودنتون شک نکنيد

ليست بازيهاي هيجاني و مهيج